Categoria: Memòries
Editor: Col·lecció Casa Museu Llorenç Villalonga
Biblioteca: Prestatge 21
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2002

Impressio: 270

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Recull d’articles periodístics de caràcter polític que Llorenç Villalonga publicà, gairebé sempre en El Día, durant la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. D’aquests articles es desprèn que la ideologia del novel·lista, fortament influïda per Ortega, era ambivalent i, alguns cops, contradictòria.