Categoria: Memòries
Editor: Govern Balear
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2006

Impressio: 327

Revisió

Escrit per Institució Alcover

El moviment escolta ha representat una de les associacions juvenils de major incidència a Mallorca al llarg del segle XX. A la postguerra, a partir de 1956, l'escoltisme i el guiatge de Mallorca van representar un poderós instrument de socialització i formació per al jovent illenc. Amb un ampli abast i nombrosos grups a Palma i altres pobles, les activitats dels escoltes varen representar una opció per ocupar el temps d'oci dels al·lots i les al·lotes, però també, donant protagonisme a la joventut i afavorint la seva participació, el moviment escolta, va aportar molts d'elements a la configuració d'una nova cultura juvenil. Igualment fou notable la incidènciaq de l'escoltisme en una nova concepció de l'actuació pastoral i la litúrgia de l'Església, en una recuperació de la pedagogia activa, en el naixement de l'interès per la conservació del medi natural i per a la nostra llengua, cultura i identitat com a poble. La seva incidència fou també positiva en el camí de l'emancipació de la dona.