Categoria: Memòries
Editor: Gràfiques Llopis
Pàgines: 5
ISSN: P.M. 922-
Biblioteca: Prestatge 5
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1995
Nota: Observacions: Pròleg de Jaume Serra.- La darrera pàgina està escrita a mà i firmada per Antoni M. Alcover. | Altres aspectes: | Procedència: Doanció Mossèn Jaume Serra Adrover | Ex-libris: No

Impressio: 245

Revisió

Escrit per administrator

Edició patrocinada per l'Ajuntament de Santanyí.

Separata de "Festes de Sant Domingo. Es Llombards, 1995".

Hi ha dues còpies més d'aquest llibret en la mateixa prestatgeria. I una còpia en la prestatgeria 16.