Categoria: Memòries
Editor: Impremta de Mossèn Antoni Maria Alcover
Pàgines: 134
Biblioteca: Prestatge 5
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1936
Nota: Observacions: Hi ha pàgines que estan unides. | Altres aspectes: Va del gener al febrer de 1936. | Procedència: Donació Mossèn Jaume Serra Adrover | Ex-libris: No

Impressio: 397

Revisió

Escrit per administrator

En aquest Bolletí es parla de les "Locucions tòpiques valencianes", explicat per M. Sanchís Guarner; de "Sobre el segon vers de la Sibil·la" de F. de B. Moll.

També hi trobam el número II del Bolletí, que va del març a l'abril de 1936, que es parla de la continuació de les "Locucions tòpiques valencianes" de M. Sanchís Guarner; les "Consultes de llenguatge" de J, Calveras; i les "Notes Bibliogràfiques. Publicacions rebudes en la nostra Redacció" de F. de B. Moll i M. Colom.

El número III també es troba inclòs en aquest Bolletí, hi trobam "Epistolari" de Mn. Costa i Llobera a Mn. Alcover; també segueix amb les "Locucions tòpiques valencianes" de M. Sanchís Guarner. Aquest va del maig al juny de 1936.

El número IV d'aquest tom va del juliol a l'agost de 1936. Hi trobam les "Locucions tòpiques valencianes" de M. Sanchís Guarner.