Categoria: Memòries
Editor: Josef Barberi - Imprenta de Felipe Guasp
Pàgines: 258
Biblioteca: Prestatge 3
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1816
Nota: Observacions: Biblioteca pròpia Alcover - Darrera la portada del llibre hi ha un sobre dirigit a Antoni Maria Alcover de Ibero-amerikanisches Institut, Hamburg | Altres aspectes:Hi ha anotacions en el llibre escrites a mà. | Procedència: Col·lecció famí

Impressio: 257

Revisió

Escrit per administrator

Obra escrita per Antoni Despuig i Dameto, Cardenal del títol de Sant Calixte, Arxiduc de la Basílica de Santa Maria la Major. El llibre el publicà Josef Barberi, prevere beneficiat en la Santa Església.

Hi ha una còpia d'aquest llibre en la prestatgeria 13.