Categoria: Assaig
Editor: Abadia de Montserrat
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1992

Impressio: 365

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Aquest llibre - que complementa els anteriors del mateix autor 'Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra' i 'Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears' - estudia l'actitud d'intel·lectuals mallorquins de primer ordre o no tan coneguts davant la guerra civil i davant la llarga dictadura franquista. Entre Francesc de S. Aguiló o baltasar Samper - exiliats a Mèxic - i Francesc de B. Moll o Josep M. Llompart - compromesos en una lluita a favor de la llengua i de la cultura catalanes en anys difícils - hi ha tot un ventall de posicions, que passen per l'acceptació decidida del règim de Franco, per una oposició compromesa a aquest règim, per un "exili interior" o per un distanciament d'actituds inicialment pro-franquistes (com en el cas de Joan Estelrich o de Llorenç Villalonga).