Categoria: Assaig
Editor: Abadia de Montserrat
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1990

Impressio: 267

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Aquest volum- continuació i complement d' 'El desembarcament de Bayo a Mallorca' 81987), 'Vida i miracles del "Conde Rossi"' (1988) i 'Georges Bernanos i la guerra civil' (1989) - passa revista a una bona part de l'enorme i contradictòria bibliografia produïda per la guerra civil del 1936-1939 en el 'microcosmos' constituït per les Illes Balears i sobretot per Mallorca. Una segoba part estudia d'una manera específica la repressió contra els intel·lectuals ,allorquins considerats desafectes al nou estat de coses i publica textos esfereïdors - sovint absolutament inèdits - d'Alexandre Jaume, de Llorenç M. Duran i d'altres.