Categoria: Assaig
Editor: Abadia de Montserrat
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1978
Nota: Donació Miquel Julià

Impressio: 310

Revisió

Escrit per Institució Alcover

L'autor analitza minuciosament la repressió cultural que tingué lloc a Mallorca entre l'any 1936 i l'any 1939, que tingué com a conseqüència el desmantellament total de la cultura pròpia de l'illa, resumeix la situació d'aquesta cultura entre 1930 i el 1936 i estudia per primera vegada amb un cert detall la seva represa entre el 1940 i el 1950. una de les novetats del llibre és la reinterpretació del paper dels germans Llorenç i Miquel Villalonga en el procés sistemàtic de destrució del grup d'intel·lectuals anomenats "catalans de Mallorca", arreglerats entorn de la revista "La Nostra Terra". D'altra banda, hom descobreix que tota una sèrie d'intel·lectuals mallrquins s'hagueren d'exiliar, foren afusellats o foren empresonats. Tant durant la guerra com a la postguerra, a Mallorca hi hagué una autència "literatura de resistència", que tingué manifestacions d'un cert gruix, massa oblidades fins ara. El procés de represa cultural tingué unes característiques bastant semblants al del Principat i es mantingué íntimament unit amb les esforços realitzats a Barcelona i, a nivell molt minoritari, a València, bé que els seus cànons estètics fossin sovint molt diferents.