Categoria: Assaig
Editor: Institut d´Estudis Baleàrics
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2007
Nota: Donació Miquel Julià

Impressio: 304

Revisió

Escrit per Institució Alcover

El treball següent fa un estudi similar de les propostes lulianes de creuada, no tant en el seu aspecte geopolític, ni del possible conflicte entre les seves propostes bèliques i les d'una missió pacífica, temes que han estat extensament tractats per altres, sinó més bé en l'aspecte militar. Llull sembla conscient de les raons de la superioritat militar de l'occident en els seus temps, com són el fet de tenir tropes muntades i rpotegides per armadura, l'organització feudovassalàtica de la seva societat, amb la presència d'ordes militars, totes d'un gran avantatge contra una societat d'organització més tribal i sovint sense capacitat administrativa d'organitzar homes i recursos a una escala més que local per fer fornt a l'agressió europea. També cita el problema etern dels governs nord-africans, que era la manca de llenya, tant per fabricar maquinària de guerra com per construir vaixells, cosa aquesta darrera que deixa el domini de la mar en mans dels cristians. Tota aquesta temàtica tractada amb plens coneixements per Llull fa Ensenyat exclamar, no sense raó, que "li escau un qualificatiu més a la llarga nòmina d'etiquetes que porta: la d'esser un important teoritzador de la guerra contra l'infidel musulmà".