Categoria: Assaig
Editor: Imprenta Fullana
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1969
Nota: Pròleg de Rafel Ferrer Massanet

Impressio: 266

Revisió

Escrit per Institució Alcover

L'autor ens dóna una obra documental entorn d'una època que a Manacor tindrà molt poca bibliografia (1940-1950). La seva descripció serà, en totes i cada una de les pàgines del llibre, una descripció objectiva, real, equilibrada. Ni es deixa enlluernar pels bons records ni es deixa cegar pels ressentiments d'aquella ja llunyana impotència d'al·lot. No fa demagogia, no intenta moralitzar.