Categoria: Assaig
Editor: Gràfiques Llopis
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2010

Impressio: 287

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Un graup d'amics i amigues d'Antoni Riera Nadal considerà adient  editar aquest llibre miscel·lània com a homenatge al polifacètic artista, amb l'objectiu de valorar i donar a conèixer la seva persona en la diversitat d'aspectes que conformà la seva trajectòria.

Els promotors de la iniciativa consideren que és el moment adequat d'enllestir-lo amb motiu del primer aniversari del seu traspàs, quan encara el seu bon record és ben viu i present ente els qui el conegueren.

El volum inclou un ben assortit recull d'imatges i d'escrits del propi homenatjat, dels familiars més directes i d'una trentena llarga d'amistats. S'hi tarcten aspectes biogràfics, familiars, d'home de principis, al seva tasca com a pintor, decorador, cineasta...

Se n'ha fet un tiratge artesà molt reduït, sense afany lucratiu, adreçat sobretot als col·laboradors d'aquest memorial.