Categoria: Assaig
Editor: Parròquia de Sant Miquel de Campanet
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2016

Impressio: 250

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Les catorze estacions aquí incloses no se subjecten idelment a l'estructura clàssica del Via Crucis, sinó que se centren en distins moments de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist tal com ens la transmeten els Evangelis canònics.

Els passatges evangèlics estan presos de "La Bona Nova en la parla popular de Mallorca", traducció de Pere Orpí Ferrer amb la col·laboració de Bartomeu Tualer Valens i Joan Rosselló Vaquer. Col·lectiu de preveres de la Part Forana. Mallorca, 1989.

Els versos que companyen cada una de les estacions a càntics originals de Pere Orpí i musicats pel P. Antoni Martorell TOR, inclosos al cantoral "Celebrem el Senyot". Comissió Diocesana de Música de Mallorca, 1982.