Categoria: Assaig
Editor: Universitat de les Illes Balears
Pàgines: 98
ISBN: 9,788483841e+012
ISSN: PM 1368-2
Biblioteca: Prestatge 20
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2009
Nota: Observacions: | Altres aspectes: | Procedència: Donació del Gabinet d'Onomàstica de les Illes Balears | Ex-libris: no

Impressio: 331

Revisió

Escrit per administrator

El «Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic» de la UIB presenta el conjunt de ponències exposades en el IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística, que es centrà en la metodologia en el camp de la nova toponímia i la normalització lingüística. Amb la publicació de les aportacions del Quart Seminari poden coneixer-se les darreres respostes de les institucions de Catalunya i les Illes Balears davant els nous topònims que han anat sorgint (carrers, urbanitzacions,etc.). Aquesta feina, serveix per a difondre i consolidar la metodologia adequada per a la normalització toponímica en tot l'àmbit de la llengua catalana.