Categoria: Assaig
Editor: Ajuntament de Manacor
Pàgines: 520
Biblioteca: Prestatge 21
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2013

Impressio: 320

Revisió

Escrit per Institució Alcover

El conjunt del projecte proposa, ja des d’un principi, la realització bianual de les jornades, tot esperant que tenguin acollida entre els investigadors que treballen temàtiques locals i, així, puguin disposar d’una via per a la difusió i posterior publicació dels seus treballs. La celebració es du a terme al Museu de Manacor, torre dels Enagistes.