Categoria: Poesia
Editor: Comissió Diocesana de Música
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Nota: Donació Miquel Julià

Impressio: 275

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Cants per al temps de Quaresma propi dels quatre diumenges.

La Comissió Diocesana de Música, amb aquesta edició multicopiada de cants per al temps de Quaresma, vol aidar els rectors, sacerdots i seglars a promoure el cant a les misses dominicals, segons les orientacions conciliars.

La present edició permet celebrar missa solemne cantada amb participació activa del poble.