Categoria: Poesia
Editor: Editorial Barcino
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1988
Nota: Donació Miquel Julià. A cura de Joan Mas i Vives.

Impressio: 411

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Extens poema moral, format per dinou cants, escrit per un algutzil mallorquí del segle XVII. L’edició inclou, en apèndix, un altre poema del mateix autor, el Tractat dels vicis i mals costums.