Categoria: Poesia
Editor: Editorial Selecta
Biblioteca: Prestatgeria individual fusta
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1991
Nota: Tria i pròleg de Carles Riba.

Impressio: 247

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Amb l'obra poètica de Joan Maragall, una de les bàsiques de la literatura catalana, ha passat al revés d'altres casos de poetes ja desapareguts, o sia que, com més passa el temps, més i amb més força es troba revalorada per un ampli sector de la crítica del país. Tot i no tenir Maragall una producció gaire extensa, Riba va voler fer aquesta selecció dels seus millors poemes a judici seu, precedint-los d'un profund i savi estudi on ens explica el valor global i relatiu del nostre gran poeta, la trascendència de la seva obra que va obrir nous camins a la poesia catalana, i les diferents evolucions del seu llenguatge en aquella època tan inestable  delicada en aquest aspecte lingüístic. Podem dir, doncs, que en aquest volum s'apleguen els poemes més exquisits i perdurables de Joan Maragall i aquells que sens dubte mantindran el seu valor a través dels anys.