Categoria: Audiovisuals
Editor: Les tres taronges
Biblioteca: Material de rondalles (prestatgeria 4)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2005

Impressio: 277

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Cançons de rondalles per a infants.

1. Es Ciuronet.

2. Na Catalineta i na Catalinota.

3. Mestre Gelabert.

4. Es set bandolers.

5. Sa paparreta.

6. Sa cabreta.

7. Es vei Matei i es vei Tiroril·lo.

8. S'animalet verd.

9. S'aufàbia de sa ventura.

10. Es bibiloti.