Categoria: Audiovisuals
Editor: Les tres taronges
Biblioteca: Material de rondalles (prestatgeria 4)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2009

Impressio: 257

Revisió

Escrit per Institució Alcover

1. Es Fameliar.

2. Es jai de sa barraqueta.

3. Figues flors i xereques.

4. Es pinxo.

5. En Gornals.

6. En Tinyoset.

7. Es gorrionet.

8. Es Set Ullals de sa Talaiassa.

9. En Joanet i es set missatges.

10. Endevinetes.

11. Sa barseta sense tapadora.