Categoria: Audiovisuals
Editor: Block mèdia
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 2)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1999

Impressio: 256

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Programa educatiu multimèdia que desenvolupa les estratègies de raonament i el pensament lògic dels nins i nines de 4 a 7 anys. Dissenyat pel mateix equip d'educadors del BÀSIC 1 (conceptes bàsics de la llengua).

Un recurs didàctic interactiu i polivalent, integran en el currículum escolar, que afavoreix el procés maduratiu dels infants mitjançant el desenvolupament de les habilitats de processament de la informació: l'observació, la comparació, l'anàlisi, l'ordenació, la classificació, la representació i la interpretació.

A través d'un menú de sis opcions: LÒGICA, ASSOCIACIONS, HISTÒRIES, IGUALS- DIFERENTS, COMPLETAR I UN RERA L'ALTRE; i tres nivells de dificultat vos oferim una completa, acurada, divertida i variada selecció d'exercicis que estimulen l'aprenentatge autònom a través de l'ordinador.