Categoria: Audiovisuals
Editor: Desconegut
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 2)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover

Impressio: 276

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Aquest CD conté:

. Informe sobre becaris

. Proposta batlia

. Tasques becaris

. Informe sobre Pedro Bergas

. Informe Llorenç

. TUO

. Certificat Pedro

. Currículum Pedro

. Decret 1

. Decret 2

. Decret Conveni TUO

. Llistat becaris

. Manual de procediment TUO

. Plantilla convenis cooperació educativa