Categoria: Audiovisuals
Editor: Universitat de les Illes Balears
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 3)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2006

Impressio: 259

Revisió

Escrit per Institució Alcover

L'any 1885, a instàncies de Gabriel Llabrés i Quintana, la Societat Arqueològica Lul·liana acordà la publicació del 'Bolletí' com a portaveu de les aspiracions de l'entitat.

Subtitulada 'Revista d'Estudis Històrics', s'ha convertit, en aquest camp, en una eina indispensable per a tot tipus d'investigació històrica, artística, arqueològica i etnològica de la nostra terra, sense oblidar l'atenció prestada a temes d'història de les lletres nostrades.

La versió digital del 'Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana' ha estat possible gràcies a la iniciativa de la Societat Arqueològica Lul·liana. al finançament de "SA NOSTRA", Caixa de Balears, i al suport tècnic de la Universitat de les Illes Balears a través del Servei de Biblioteca i Documentació.