Categoria: Audiovisuals
Editor: Perea, Maria Pilar
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 3)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2001

Impressio: 256

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Aquest CD-ROM conté tots dietaris que Antoni M. Alcover va publicar, entre el 1901 i el 1923, en diferents revistes i periòdics de Mallorca per donar compte de les excursions que feia a diferents territoris de parla catalana i de l'estranger i per registrar les dades que obtenia en les seves eixides filològiques.

L'edició d'aquests materials s'ha fet respectant absolutament els originals. La seva publicació informatitzada permet, però, de superar alguns entrebancs que l'edició en paper porta implícits. El format digital admet documents molt extensos i permet d'incloure il·lustracions i gràfics; i el format .pdf facilita el tractament interactiu dels textos que conté cada arxiu, la possibilitat de fer cerques ràpides i d'introduir marques o anotacions en els documents. S'han inclòs també uns índexs que agilliten la localització onomàstica.

La compilació ordenada d'aquests materials mostra el llarg itinerari que Alcover va recórrer per obtenir dades per al 'DCVB' i també per a altres treballs lingüístics que desenvolupava en paral·lel. A més del seu interès intrínsec, aquests documents presenten la pecularietat que estan relacionats simultàniament amb dos gèneres diferents: els dietaris pròpiament dits i els llibres de viatges.