Categoria: Audiovisuals
Editor: Perea, Maria Pilar
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 3)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2003

Impressio: 300

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Aquest CD-ROM conté l'edició del "Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana", revista de caràcter filològic que Alcover va començar a publicar el 1901, un any després de l'aparició de la "Lletra de Convit". El "Bolletí" es va erigir en tribuna de divulgació i de propaganda de l' "Obra del Diccionari i de la Gramàtica", i aplega, entre molts altres continguts, les instruccions als diversos col·laboradors que van intervenir en el projecte lexicogràfic, els estudis lingüístics i les eixides  que Alcover va desenvolupar de manera periòdica al llarg del domini lingüístic català i a l'estranger, les ressenyes de llibres relacionats poc o molt amn la llengua catalana, i també, a partir de 1918, els seus famosos manifests.

Per completar l'edició dels divuit volums de la revista, s'han inclòs en aquest CD-ROM dos materials complementaris: en primer lloc, el número del BDLC de juliol- agost de 1926, que va restar inèdit a causa de l'esclat de la guerra civil; i, en segon lloc, les informacions incloses en les cobertes dels fascicles del "DCVB", que es van publicar entre els anys 1950 i 1962, i que, per la seva estructura i contingut, es poden considerar una continuació del "Bolletí", desenvolupada durant els anys que van precedir l'edició d'aquest magne tresor lexicogràfic.