Categoria: Audiovisuals
Editor: Block mèdia
Biblioteca: Audiovisual (prestageria 3)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2000

Impressio: 329

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Ansa per ansa és el material amb el qual molts de nins i nines de les Illes Balears aprenen a llegir i escriure en català.

El mateix equip us l'ofereix, ara, en suport informàtic. A més dels exercicis dels llibres trobareu moltes possibilitats per jugar amb les paraules i aprendre a llegir. També hi trobareu cançons, poesies, endevinalles...

Un conjunt de propostes estructurades, relacionades entre si i basades sempre en el significat i la comprensió que, de forma progressiva i interactiva, ens acosta a més de 700 paraules del vocabulari bàsic.