Riera Fullana, Sebastià


Publicats pel mateix autor

Coberta de 'Es jai de sa barraqueta'

'Es jai de sa barraqueta'

Impressio: 628