Pastor Noguera, Tòfol


Publicats pel mateix autor

Coberta de 'Es nas de dos pams'

'Es nas de dos pams'

Impressio: 557