Coberta de Diario de Andrés Alcover
Categoria: Manuscrit
Editor: Andrés Alcover
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1909

Impressio: 425

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Dietari personal escrit a mà d'Andreu Alcover.