Coberta de
Categoria: Audiovisuals
Editor: Sal i Llum- Fundació Trobada Audiovisuals
Procedència: Audiovisual (prestageria 1)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover

Impressio: 563