Coberta de 'Es mig poll'
Categoria: Audiovisuals
Editor: Desconegut
Procedència: Audiovisual (prestageria 1)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover

Impressio: 543

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Hi conté la rondalla 'Es mig poll'.