Coberta de 'En Tià d'es forn d'en mata-ronyes'
Categoria: Audiovisuals
Editor: Desconegut
Procedència: Audiovisual (prestageria 1)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover

Impressio: 542

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Hi conté la rondalla d' 'En Tià d'es forn d'en mata-ronyes'.