Coberta de 'Es nas de dos pams'
Categoria: Audiovisuals
Editor: Desconegut
Procedència: Audiovisual (prestageria 1)
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover

Impressio: 556

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Hi conté la rondalla d' 'Es nas de dos pams'.