Coberta de Glosada a Binissalem
Categoria: Audiovisuals
Editor: Associació Cultural es Canonge de Santa Cirga
Procedència: Donació Associació santa cirga
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2001

Impressio: 484