Coberta de En memòria de Miquel Riera
Categoria: Audiovisuals
Editor: Associació Cultural es Canonge de Santa Cirga
Procedència: Donació Associació santa cirga
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 2006

Impressio: 513