Coberta de Àlbum de postals de diferents ciutats europees
Categoria: Manuscrit
Editor: Desconegut
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover

Impressio: 501

Revisió

Escrit per Institució Alcover

Àlbum de postals de diferents ciutats europees.