Coberta de Diari que començam dia 26 de març de 1911
Categoria: Memòries
Editor: Desconegut
Procedència: Col·lecció família Riera-Alcover
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1911
N° catalog: Manuscrit
Nota: Observacions: Està ple de papers de comptes, factures, paperetes polítiques i rebuts de carta. | Altres aspectes: Està en mal estat. | Ex-libris: No

Impressio: 400

Revisió

Escrit per administrator

Diari que va del 1911 al 1914. Hi trobam factures, comptes, rebuts...