Coberta de Cartes i Articles
Categoria: Memòries
Editor: Jaume Pomar
Pàgines: 275
Ubicació: Institució Pública Antoni M. Alcover
Any: 1998

Impressio: 476

Revisió

Escrit per Institució Alcover

El present volum recull cartes i articles: totes les cartes, publicades o inèdites, d'abans del juliol de 1936; i una selecció de 70 articles, amb dos treballs inicials de 1914, firmats amb el pseudònim Juan Antonio Cascabeles, sense continuïtat. L'epistolari -un total de trenta una comunicacions- ens presenten un Llorenç Villalonga profundament humà, vulnerable, capaç d'estimar les persones del seu entorn i de sofrir amb elles i per elles. Els destinataris d'aquestes cartes, son: la família Pons Tortella, oncles i cosins de Maó, els amics escriptors Marius Verdaguer, Ernest Mª Dethorey i Gabriel Alomar, el Dr. Andrea Gaspar i tres senyores de la societat ciutadana d'avantguerre, per les quals el novel·lista mostra diferents graus d'interès: Enriqueta Albéniz, Conxa Riera i la nord-americana Eleanor Sackett. Els articles mostren que l'activitat periodística de Llorenç Villalonga sempre anà lligada a la controvèrsia i la polèmica; durant els anys 20 i 30 és una lluita constant cap a la renovació de la seva societat. La present tria vol oferir una panoràmica amb articles procedents de distintes publicacions mallorquines a les quals col·laborà: La Última Hora, El Día, Ciutadania, Revista Balear de Medicina i Brisas.