Ferrer Febrer, Antoni


Publicats pel mateix autor

Coberta de 'En Salom i es batle'

'En Salom i es batle'

Impressio: 69
Coberta de Així és Manacor. Evolució urbana de Manacor (1600-1944)

Així és Manacor. Evolució urbana de Manacor (1600-1944)

Any: 2003
Impressio: 61