Sansó, Joan


Publicats pel mateix autor

Coberta de Aplec de gloses

Aplec de gloses

Any: 2000
Impressio: 277