De Gènova, Santa Catalina


Publicats pel mateix autor

Coberta de Tratado del purgatorio

Tratado del purgatorio

Any: 1938
Impressio: 299