Vidal Oliver, Guillem


Publicats pel mateix autor

Coberta de Ai de tu, si t'enamores

Ai de tu, si t'enamores

Any: 1994
Impressio: 263
Coberta de Coverbos de na Miquela

Coverbos de na Miquela

Any: 1993
Impressio: 323
Coberta de Jocs d'infantesa

Jocs d'infantesa

Any: 1998
Impressio: 287